Президент на републиката
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 37 за назначаване на Емил Савов Ялнъзов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша

 

УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емил Савов Ялнъзов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 февруари 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1459