Президент на Републиката
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 149 за награждаване на проф. Михаел Бар-Зоар с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Михаел Бар-Зоар с орден „Стара планина“ първа степен за неговите изключителни заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Държавата Израел и за популяризирането на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.
Издаден в София на 4 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5581