Президент на Републиката
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 148 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, на 14 октомври 2018 г.

 

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, на 14 октомври 2018 г.
Издаден в София на 1 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5580