Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 176 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, на 8 октомври 2017 г.

 

УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 7 август 2017г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5940