Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 169 за награждаване на г-н Кристиан Кьонигсфелдт – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Кристиан Кьонигсфелдт – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на двустранните отношения между Република България и Кралство Дания.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи:  Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5924