Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 168 за награждаване на г-н Юрий Иванович Седих, президент на Дружество „Украйна – България“, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Юрий Иванович Седих, президент на Дружество „Украйна – България“, с орден „Мадарски конник“ първа степен за особено големите му заслуги за задълбочаването и развитието на българо-украинските отношения.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи:  Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5923