Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 167 за награждаване на г-жа Сотирула Хараламбус – заместник-председател на Панкипърската федерация на труда и бивш министър на труда и социалното осигуряване на Република Кипър, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-жа Сотирула Хараламбус – заместник-председател на Панкипърската федерация на труда и бивш министър на труда и социалното осигуряване на Република Кипър, с орден „Мадарски конник“ първа степен за нейния принос за развитието на българо-кипърските отношения в социалната област и защитата на трудовите и социални права на българите, работещи в Република Кипър.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи:  Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5922