Централна избирателна комисия
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Решение № 4284-НС от 11 февруари 2017 г. относно утвърждаване на нов образец на изборна книга – Приложение № 70-НС, за произвеждане на изборите за народни представители

 

ЦЕНТРАЛНА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4284-НС  от 11 февруари 2017 г.
относно утвърждаване на нов образец на изборна книга – Приложение № 70-НС, за произвеждане на изборите за народни представители
Поради допуснати технически грешки в изборна книга Приложение № 70-НС от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители, утвърдена с Решение № 4117-НС от 24 януари 2017 г. (ДВ, бр. 10 от 2017 г.), и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Анулира Приложение № 70-НС от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители, утвърдено с Решение № 4117-НС от 24 януари 2017 г.
Утвърждава образец на изборна книга Приложение № 70-НС съгласно приложението.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:  Ивилина Алексиева
Секретар:  Севинч Солакова
 
Приложение № 70-НС
 

ВИЖ приложението

 
 
1158