Президент на Републиката
брой: 40, от дата 19.5.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 124 за награждаване на Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден и пълномощен посланик на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден и пълномощен посланик на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за неговия изключителен принос за укрепването и развитието на отношенията на приятелство и сътрудничество между Република България и Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта.
Издаден в София на 10 май 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи:  Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:  Цецка Цачева
3592