Народно събрание
брой: 82, от дата 13.10.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

 

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Антон Динев Тодоров като народен представител от Двадесет и пети изборен район – София.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
7659