Президент на Републиката
брой: 82, от дата 13.10.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 199 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали, на 18 февруари 2018 г.

 

УКАЗ № 199
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 6 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
7459