Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избиране на временни сек­ретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира десет временни секретари на Народното събрание – по двама от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 26 март 2017 г.
2. Избира за временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание:
– Станислав Стоянов Иванов;
– Александър Руменов Ненков;
– Филип Стефанов Попов;
– Стоян Михайлов Мирчев;
– Николай Веселинов Александров;
– Юлиан Кръстев Ангелов;
– Сергей Манушов Кичиков;
– Джейхан Хасанов Ибрямов;
– Симеон Георгиев Найденов;
– Слави Дичев Нецов.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2886