Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание:
– Цвета Вълчева Караянчева – от ПП „ГЕРБ“;
– Валери Мирчев Жаблянов – от „БСП за България“;
– Явор Божилов Нотев – от „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“;
– Нигяр Сахлим Джафер – от „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“;
– Веселин Найденов Марешки – от ПП „ВОЛЯ“.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2885