Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание, както следва:
1. Народното събрание избира петима заместник-председатели – по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 26 март 2017 г.
2. Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 26 март 2017 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание.
3. Гласуването е явно и en bloc. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване.
4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2884