Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира Димитър Борисов Главчев за председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2883