Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание, както следва:
1. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 26 март 2017 г., и от народни представители.
2. Гласуването е явно и по азбучен ред на предложените кандидатури. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване.
3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2882