Президент на Републиката
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 109 за насрочване на частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище, на 2 юли 2017 г.

 

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище, на  2 юли 2017 г.
Издаден в София на 13 април 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
2848