Президент на Републиката
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 108 за награждаване на Мария Вердова Гигова с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Мария Вердова Гигова с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите й заслуги за развитието на спорта.
Издаден в София на 11 април 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
2793