Народно събрание
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Денчо Стоянов Бояджиев като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Тодор Байчев Байчев за член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8659