Президент на Републиката
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.13


Указ № 230 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, на 18 февруари 2018 г.

 

УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
8641