Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 30 за награждаване на акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за медицинската наука и практика в Република България и за съществените му постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия

 

УКАЗ № 30
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за медицинската наука и практика в Република България и за съществените му постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1259