Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 33 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, на 20 май 2018 г.

 

УКАЗ № 33
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1258