Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 22.10.2019 г.Намерени резултати: 25

Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция
  стр. 3     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
  стр. 3     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за работата на Народното събрание през май 2019 г.
  стр. 4     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.
  стр. 4     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 107 за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик – Свети Константин
  стр. 4     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 109 за освобождаване на Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия
  стр. 4     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 110 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в Осло
  стр. 4     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 111 за освобождаване на Румен Любенов Пирончев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан
  стр. 4     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 112 за назначаване на Александър Борисов Парашкевов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад
  стр. 5     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 113 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Лесото със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка
  стр. 5     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 115 от 13 май 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
  стр. 5     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 116 от 14 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 11     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 117 от 15 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
  стр. 18     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 249 от 2 май 2019 г. за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик
  стр. 40     Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
  стр. 41     Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
  стр. 42     Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и подобряване на връзките с НАТО между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина
  стр. 43     Преглед на материалаМинистерство на околната среда и водите
Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда
  стр. 45     Преглед на материалаНационална здравноосигурителна каса
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
  стр. 47     Преглед на материалаМинистерство на енергетиката
Наредба № Е-РД-04-2 от 19 април 2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им
  стр. 48     Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
  стр. 49     Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
  стр. 56     Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
  стр. 76     Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
  стр. 76     Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 319-НС от 15 май 2019 г. относно обявяване на Мария Щерева Белова за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски
  стр. 77     Преглед на материала