Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 22.10.2019 г.Намерени резултати: 11

Народно събрание
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
  стр. 2     Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.
  стр. 2     Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
  стр. 2     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“
  стр. 2     Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 4 от 9 април 2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г.
  стр. 2     Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
  стр. 11     Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  стр. 23     Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
  стр. 26     Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
  стр. 26     Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
  стр. 27     Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 119-ЕП от 10 април 2019 г. относно техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
  стр. 31     Преглед на материала