Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 20.6.2019 г.Намерени резултати: 14

Президент на Републиката
Указ № 2 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия
  стр. 2     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 3 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия със седалище в Делхи
  стр. 2     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 4 за освобождаване на Таня Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия
  стр. 2     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 5 за назначаване на Генка Василева Георгиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия със седалище в Загреб
  стр. 2     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 6 за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино
  стр. 2     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 7 за назначаване на Тодор Христов Стоянов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино със седалище в Рим, Италианската република
  стр. 2     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 2 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 3     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 3 от 10 януари 2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постанов­ление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
  стр. 3     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
  стр. 3     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 5 от 11 януари 2019 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 5     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 6 от 14 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
  стр. 5     Преглед на материалаМинистерство на културата
Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културните ценности, културната дейност и туризма на Италианската република за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане
  стр. 10     Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
  стр. 11     Преглед на материалаМинистерство на финансите
Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 3 от 2019 г.)
  стр. 40     Преглед на материала