Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 19.2.2019 г.Намерени резултати: 12

Народно събрание
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
  стр. 2     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г.
  стр. 5     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
  стр. 5     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.
  стр. 5     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
  стр. 5     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
  стр. 5     Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.
  стр. 5     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 645 от 10 септември 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
  стр. 6     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 646 от 10 септември 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Река Вая“, община Несебър, област Бургас
  стр. 10     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 647 от 10 септември 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич
  стр. 14     Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
  стр. 18     Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“
  стр. 19     Преглед на материала