Брой: 42, от дата 26.5.2017 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 126 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия
  стр. 1
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 249 от 11 май 2017 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с тях
  стр. 1
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Определение от 15 февруари 2017 г. по административно дело № 979 от 2017 г.
  стр. 5
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]