Брой: 84, от дата 25.10.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 324 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, на 11 декември 2016 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 325 за награждаване на доцент Божанка Георгиева Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 326 за награждаване на професор Нева Венелинова Кръстева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 327 за награждаване на Станислав Боянов Димитров с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 328 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на 19 февруари 2017 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 329 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, на 11 декември 2016 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 330 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч, на 11 декември 2016 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 265 от 20 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 116 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 266 от 20 октомври 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 887 от 20 октомври 2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян – закриване на населени места
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  стр. 5
 Преглед на материалаВисш адвокатски съвет
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
  стр. 6
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]