Брой: 77, от дата 18.9.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
  стр. 26
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
  стр. 27
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
  стр. 27
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 216 за награждаване на професор д-р Чавдар Крумов Славов, дмн, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 193 от 13 септември 2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Протокол за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Протокол за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 10 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
  стр. 44
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
  стр. 57
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]