Брой: 18, от дата 24.2.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 90 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград, на 30 април 2017 г.
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 92 за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Георги Димов Костов и освобождаването му от длъжност
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 36 от 17 февруари 2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 37 от 17 февруари 2017 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
  стр. 12
 Преглед на материалаДържавна агенция "Национална сигурност"
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
  стр. 15
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 8453 от 7 юли 2016 г. по административно дело № 14490 от 2015 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 9069 от 20 юли 2016 г. по административно дело № 11860 от 2015 г.
  стр. 18
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]