Брой: 50, от дата 23.6.2017 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 130 за награждаване на г-н Жак-Люк Мартинез – генерален директор на музей „Лувър“ в Париж, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 131 за награждаване на г-н Александр Баралис – куратор в музей „Лувър“ в Париж, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 114 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 115 от 19 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България (NFIU BGR)
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Поправка в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
  стр. 12
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]