Брой: 42, от дата 22.5.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
  стр. 10
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 9 от 10 май 2018 г. по конституционно дело № 5 от 2017 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-2-1 от 14 май 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на младежта и спорта
Наредба № 6 от 10 май 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
  стр. 30
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.
  стр. 34
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]