Брой: 60, от дата 20.7.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Враца
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 142 от 13 юли 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 143 от 13 юли 2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 144 от 16 юли 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 493 от 13 юли 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Ахтопол-север – източна зона“, община Царево, област Бургас
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на науката и технологиите
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  стр. 15
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]