Брой: 77, от дата 16.9.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 281 от 11 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Беласица“
  стр. 3
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Българка“
  стр. 5
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“
  стр. 8
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“
  стр. 11
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Златни пясъци“
  стр. 13
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Персина“
  стр. 16
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Рилски манастир“
  стр. 19
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Русенски Лом“
  стр. 22
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Сините камъни“
  стр. 24
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Странджа“
  стр. 27
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Шуменско плато“
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  стр. 32
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]