Брой: 24, от дата 22.3.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за социалните услуги
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на председател на Централната избирателна комисия
  стр. 46
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на заместник-председател на Централната избирателна комисия
  стр. 46
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на заместник-председател на Централната избирателна комисия
  стр. 46
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на заместник-председател на Централната избирателна комисия
  стр. 46
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на секретар на Централната избирателна комисия
  стр. 46
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 47 за награждаване на о. р. генерал-майор Александър Панайотов Александров с орден „За военна заслуга“ първа степен
  стр. 47
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 49 за освобождаване на Кирил Любомиров Топалов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол
  стр. 47
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 50 за назначаване на Богдан Константинов Паташев за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол
  стр. 47
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
  стр. 47
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 54 за назначаване, считано от 21 март 2019 г., на членове на Централната избирателна комисия
  стр. 47
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 47 от 15 март 2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 48
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 48 от 18 март 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 48
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 146 от 15 март 2019 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Сервитьор-барман“
  стр. 50
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]