Брой: 67, от дата 26.8.2016 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на републиката
Указ № 283 за назначаване на Мартин Иванов Иванов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в гр. Хелзинки, Република Финландия
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 284 за освобождаване на Стефан Любомиров Тафров от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 285 за назначаване на Георги Великов Панайотов за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 214 от 24 август 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
  стр. 8
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба № 2 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба № 3 от 12 август 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
  стр. 44
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]