Брой: 5, от дата 17.1.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 5 от 12 януари 2017 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ – София
  стр. 81
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 6 от 12 януари 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала „Хемус“
  стр. 81
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 18 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас
  стр. 82
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 19 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Дюни-юг“, община Созопол, област Бургас
  стр. 82
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 20 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Обзор-юг“, община Несебър, област Бургас
  стр. 83
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 21 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър, област Бургас
  стр. 84
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 22 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. Влас-изток“, община Несебър, област Бургас
  стр. 84
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 23 от 12 януари 2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг „Нестинарка“, община Царево, област Бургас
  стр. 85
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
  стр. 86
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
  стр. 91
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
  стр. 93
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  стр. 93
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи
  стр. 99
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]