Брой: 76, от дата 19.9.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 185 за награждаване на г-н Ва­лерий Гергиев – художествен ръководител и директор на Мариин­ския театър на Санкт Петербург, Руската федерация, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 186 за награждаване на г-н Ми­ломир Михалиевич – извънреден и пълномощен посланик на Черна гора в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 190 за назначаване на Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 196 от 15 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 197 от 15 сеп­тември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, приет с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2010 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 198 от 15 сеп­тември 2017 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на док­ладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 199 от 15 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за финансиране на Европейско изследване на ценностите на територията на Република България
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
  стр. 34
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 4884-ЕП от 14 септември 2017 г. относно обявяване на Асим Ахмедов Адемов за член на Европейския парламент на освободеното място на Мария Иванова Габриел
  стр. 49
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]