Брой: 49, от дата 21.6.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 149 от 14 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 150 от 14 юни 2019 г. за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 151 от 14 юни 2019 г. за приемане на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на туризма
Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Арабска република Египет
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба № Н-2 от 10 юни 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи
  стр. 17
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 490-ЕП от 18 юни 2019 г. относно обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България
  стр. 21
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]