Брой: 15, от дата 19.2.2019 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО)
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 26 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 28 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-1-3 от 7 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по профе­сията „Военнослужещ – санитарен инструктор“
  стр. 58
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията, Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Инструкция № 1 от 31 януари 2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
  стр. 78
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]