Брой: 40, от дата 27.5.2016 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на републиката
Указ № 124 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в Княжество Монако, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 130 за освобождаване на комодор Коста Генов Андреев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 131 за награждаване на Божана Георгиева Апостолова-Пейкова с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 132 за награждаване на проф. Крум Димитров Дамянов с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 133 за награждаване на проф. Милена Веселинова Моллова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 134 за награждаване на Стефка Иванова Берова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 135 за награждаване на проф. Анастас Георгиев Славчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 136 за награждаване на Мая Василева Нешкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 137 за награждаване на чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 138 за награждаване на г-жа Аник ван Калстър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 124 от 18 май 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Споразумение между Република България и Грузия за сътрудничество в областта на защитата при бедствия
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Правилник за устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората“ – София
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
  стр. 15
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 10501 от 12 октомври 2015 г. по административно дело № 15537 от 2014 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 5493 от 10 май 2016 г. по административно дело № 12682 от 2015 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 5536 от 10 май 2016 г. по административно дело № 8986 от 2015 г.
  стр. 21
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]