Брой: 12, от дата 12.2.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 17 за освобождаване на генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов от длъжността заместник-началник на отбраната и назначаването му на длъжността началник на отбраната, считано от 9 февруари 2016 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 25 от 5 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 26 от 9 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на околната среда и водите
Международна конвенция за регулиране на улова на китове
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър
  стр. 32
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 5922 от 22 май 2015 г. по административно дело № 14879 от 2014 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 1082 от 3 февруари 2016 г. по административно дело № 8724 от 2015 г.
  стр. 34
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]