Брой: 70, от дата 22.8.2014 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на републиката
Указ № 212 за награждаване на г-н Матиас Хьопфнер – германски гражданин, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 213 за награждаване на г-н Филип Отие – френски гражданин, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 215 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 250 от 15 август 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на околната среда и водите
Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
  стр. 19
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 28.2.2012
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 20.2.2012
  След 25 февруари 2012 г. обявленията за обществени поръчки няма да се публикуват в електронната страница на "Държавен вестник"
  [Още ....]