Брой: 97, от дата 25.11.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 273 за награждаване на г-н Бронислав Коморовски – президент на Република Полша, с орден „Стара планина“ с лента
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 370 от 19 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 371 от 19 ноември 2014 г. за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Протокол относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
  стр. 34
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № H-7 от 20 май 2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № Н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
  стр. 40
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № Н-9 от 20 май 2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
  стр. 43
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Определение от 2 септември 2014 г. по административно дело № 10340 от 2014 г.
  стр. 46
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Поправка в Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер (ДВ, бр. 88 от 2014 г.)
  стр. 47
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 26.11.2014
  Съобщение за таксите през м. декември 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]