Брой: 68, от дата 17.8.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 169 от 13 август 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 574 от 13 август 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на „Геотул“ – ЕООД, гр. София
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Правилник за дейността на Комисията по академична етика
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
  стр. 11
 Преглед на материалаДържавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на вътрешните работи
Инструкция № І-4 от 8 август 2018 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“
  стр. 12
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]