Брой: 79, от дата 13.10.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за предучилищното и училищното образование
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за Държавна агенция „Разузнаване“
  стр. 79
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
  стр. 101
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
  стр. 101
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 176 за награждаване на кардинал Лорис Франческо Каповила – секретар на папа Йоан ХХІІІ, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 101
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 272 от 8 октомври 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015 г.
  стр. 102
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
  стр. 102
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии
  стр. 104
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
  стр. 111
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 2522-НС от 8 октомври 2015 г. относно обявяване за избран за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски, Иван Тодоров Ибришимов от листата на коалиция „БСП лява България“ на мястото на Мая Божидарова Манолова
  стр. 112
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]