Брой: 68, от дата 22.8.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 172 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Без свободен час“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 173 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
  стр. 31
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 174 от 17 август 2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 175 от 17 август 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г.
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 176 от 17 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 177 от 17 август 2017 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 178 от 17 август 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
  стр. 37
 Преглед на материалаВисш съдебен съвет
Правилник за администрацията в съдилищата
  стр. 38
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]