Брой: 87, от дата 21.10.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерство на вътрешните работи
Конвенция за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи
  стр. 16
 Преглед на материалаНационален осигурителен институт
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
  стр. 16
 Преглед на материалаНационалнална разузнавателна служба
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба
  стр. 17
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]