Брой: 93, от дата 21.11.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
  стр. 9
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
  стр. 9
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
  стр. 9
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 234 за назначаване на Богдан Любомиров Коларов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби
  стр. 9
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 237 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, на 18 февруари 2018 г.
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 253 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 254 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 255 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 256 от 17 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите
Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
  стр. 18
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 9393 от 14 юли 2017 г. по административно дело № 2207 от 2017 г.
  стр. 22
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]