Брой: 73, от дата 2.9.2014 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на републиката
Указ № 216 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на 12 октомври 2014 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 217 за насрочване на частичен избор за кмет на община Копривщица, Софийска област, на 12 октомври 2014 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 218 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, на 12 октомври 2014 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 259 от 28 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 260 от 28 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие
Споразумение за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие
Протокол за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
  стр. 11
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 28.2.2012
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 20.2.2012
  След 25 февруари 2012 г. обявленията за обществени поръчки няма да се публикуват в електронната страница на "Държавен вестник"
  [Още ....]