Указание за използване на филтъра за търсене в публикувани "Обществени поръчки"

При отваряне на страницата „Обществени поръчки”, в горната част се визуализира търсачката за селектиране на информация:

Тази търсачка е съставена от следните филтри, чрез които се осъществява селектирането на търсения материал:
Възложител – задава се възложителя на обществената поръчка;
Населено място – задава се населеното място, за което се отнася обществената поръчка;
Наименование на поръчката – задава се наименование на поръчката. Системата ще селектира всички обществени поръчки, в които се срещат отделните думи, съставящи наименованието;
Текст на поръчката – задава се конкретна фраза, конкретна дума или поредица от думи и системата ще селектира всички материали, в които се срещат зададените думи;
Тип на поръчката – задава се тип на поръчката (доставки, строителство или услуги). Ако се избере „всички”, системата ще визуализира всички въведени поръчки;
Номер за деня – задава се поредния номер на поръчката в рамките на деня от месеца;
Вид на поръчката – от падащия списък се избира съответния вид на обществената поръчка;
Дата на публикуване от – задава се начална дата, на която е обнародвана обществената поръчка;
Дата на публикуване до – задава се крайна дата, на която е обнародвана обществената поръчка;
Дата на публикуване период – от падащия списък се задава период, през който е публикувана обществената поръчка (вчера, днес, миналата година и т.н.). Ако бъде избран този филтър, филтрите „Дата на публикуване от” и „Дата на публикуване до” се зареждат автоматично със стойности, съответстващи на избраната стойност във филтъра „Период”;

Може да бъдат зададени стойности в един или повече/всички филтри на търсачката.
Намерените материали се визуализират в областта под търсачката: